Monday, March 9, 2015

பார்த்தவுடன் அப்படியே, உள்ளபடியே
புரத்தை விரும்பியவனானேன்
வாழ்வனைத்தும் உன் அகத்தையும்
அப்படியே, உள்ளபடியே விரும்ப
சந்தர்ப்பம் தருவாயா?

உன்னில் என்னை
முழுதாக மறுப்பில் வைத்து
வாழ்வனைத்தும் உன் அகத்தில், நான் மட்டும்,
முழுதான விருப்பை தொட்டு வரும்
சந்தர்பங்கள், முயல, தருவாயா?

No comments:

Post a Comment